dofinansowanie PAIH

20-06-2022

ARCO DESIGN sp.z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Polskie Mosty Technologiczne”. Wartość projektu wynosi 200 000,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 100%.

 

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

 

 W ramach ww programu ARCO DESIGN sp z.o.o. sp.k. informuje  o postępowaniach:

09.05.2019r -Zapytanie ofertowe ARCO/PMT 1  (pobierz)

29.05.2019- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  do ARCO/PMT 1 (pobierz)

10.07.2019r-Zapytanie ofertowe ARCO/PMT 2  (pobierz)

22.07.2019- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  do ARCO/PMT 2 (pobierz)